DUŻE UPROSZCZENIE

Jest to duże uproszczenie, bowiem już tzw. druga rewolucja przemysłowa ukazała znaczenie ważnej kategorii techniki jaką jest energia. Procesy jej przetwa­rzania, przesyłania, wykorzystywania w różnych sferach aktywności człowieka to także technologie, tzw. technologie energetyczne.Rewolucje techniczne i po niej rewolucja naukowo-techniczna w istocie rzeczy związane były kolejno z wymienionymi kategoriami techniki. Obecnie jesteśmy świad­kami tzw. rewolucji naukowo-techniczno-informatycznej, dla opisu której bezwzględ­nie konieczne jest uwzględnienie trzeciej kategorii techniki, którą jest informacja w jej różnorodnych formach.Zwijająca się obecnie problematyka szeroko rozumianej informatyki wymusza potrzebą odmiennego widzenia wszystkich jej zjawisk. Systemowy, totalny i global­ny charakter zjawisk informatyki stawia badaczy w nowej dla nich sytuacji. W tym także wobec konieczności reinterpretacji pojąć.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)