DLA PRZECIĘTNEGO OBYWATELA

Nawet dla przeciętnego obywatela, nie obeznanego z tajnikami ekonomii, było rzeczą oczywistą, że postu­laty te nie są możliwe do zrealizowania w ciągu naj­bliższych paru lat, że są one wzajemnie sprzeczne, bo przy wyższych płacach i krótszym tygodniu pracy nie można zapewnić równowagi rynkowej, że grozi to spo­tęgowaniem inflacji i całkowitą ruiną rynku. Cechą charakterystyczną postulatów było to — pi­sał A. Tymowski — iż były skutkiem nie analizy moż­liwości faktycznych gospodarki narodowej, lecz nie zaspokojonych od lat, często niestety nawet podstawo­wych potrzeb materialnych ludności. Zwłaszcza dwie grupy postulatów pozostawały w całkowitej sprzecz­ności z sytuacją gospodarczą: wzrost płac i pieniężnych świadczeń socjalnych oraz skracanie czasu pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)