DLA PEDAGOGIKI MEDIALNEJ

Dla pedagogiki medialnej oraz dyscyplin naukowych z nią ściśle powiązanych są one pojęciami podstawowymi, są kategoriami naukowymi. Zauważyć należy, że każde z wymienionych pojęć jest wieloznaczne. A to nie jest obo­jętne dla osób zajmujących się problematyką badań, która te pojęcia wykorzystuje. W moim rozumieniu pojęcia te stanowią także węzły siatki pojęciowej dydak­tyki informatyki. I chociaż – jak się to dosyć powszechnie zauważa – dydaktyka informatyki jest jeszcze w fazie tworzenia, to nie można akceptować braku pre­cyzji w formułowaniu określeń dotyczących stosowanych przez nią pojęć. Problem kluczowych umiejętności technologii informacyjnych wymaga do­pracowania przede wszystkim właśnie ze względu na konwencję terminologiczną odnoszoną do każdego z pojęć z osobna i składających się na nie pojęć dwukatego- rialnych tj. umiejętności kluczowych oraz technologii informacyjnych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)