DEMOKRATYZACJA ŻYCIA

Demokratyzacji życia społecznego towarzyszyć po­winna — w myśl powyższych postulatów — demokra­tyzacja życia społeczno-gospodarczego; trudno bowiem zakładać, że mogłoby być inaczej, nawet w rozważa­niach teoretycznych. System „demokratyczny” — po­litycznie i nakazowy — gospodarczo prowadzi szybko do kolizji, co jest sprawą oczywistą. Odwrotne ukła­dy przynosiły w historii pozytywne efekty gospodar­cze (Grecja pułkowników czy Hiszpania generała Fran­co), choć politycznie kończyły się klęską; nie mogą więc stanowić wzoru.Wątpliwości rodzą się dopiero wtedy, gdy trzeba od­powiedzieć na pytanie, jak głęboka powinna to być demokratyzacja.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)