DEFICYT ENERGII SŁONECZNEJ

Deficyt energii społecznej to również — obserwo­wany od dawna — zanik motywacji do przedsiębior­czego i gospodarnego działania. Ludzie piją i kradną. Ludzie dają i biorą łapówki. Idą na układy. Ludzie żartują ze wszystkiego. Każdy pretekst jest dobry. Podstawową przyczyną zła jest kryzys systemu kie­rowania, w pierwszym rzędzie — systemu kierowania gospodarką. Jest niepojęte — stwierdza raport „DiP” — jak w scentralizowanej gospodarce planowej może dochodzić corocznie do przekraczania planów inwesty­cyjnych, do zbędnych lub przedwczesnych zakupów za­granicznego wyposażenia fabryk i niepotrzebnych li­cencji. Chorują niemal wszystkie elementy systemu kierowania.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)