DĄŻENIA SPOŁECZEŃSTWA

Tymczasem rozwija­jąca się cywilizacja informacyjna, dążenia do budowania społeczeństwa informacyj­nego, związane z tym potrzeby pedagogiki i edukacji nie tylko wymuszają potrzebą zajmowania się tymi kwestiami, ale wyraźnie ukazują rozległość tej problematyki. W pierwszej jednak kolejności wyjaśnienia wymagają następujące pojęcia:technologia,technologia informacyjna,     umiejętności,  umiejętności kluczowe,   umiejętności technologii informacyjnych’. Pojęcie technologia wprowadzone zostało w roku 1777 przez profesora fizyki Uniwersytetów w Petersburgu i Getyndze J. G. Becmanna w książce Anleitung zur Technologie, w której podaje on – w formie recept – opisy sposobów przetwarzania surowców oraz materiałów w produkty użytkowe wytwarzane w ówczesnych prze­mysłach i rzemiosłach.

 

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)