CZĘSTO PRZYPADKOWE ZMIANY

Następnie zaczę­to chaotycznie, przez przypadkowe często zmiany wprowadzać ograniczenia charakterystyczne dla syste­mu nakazowego. Ponownie, jak po roku 1956, zaprze­paszczona została szansa zreformowania polskiej gos­podarki. Nie podzielamy poglądu — twierdzili „niezależni ekonomiści” jeszcze w roku 1978 — że gospodarka socjalistyczna jest mniej sprawna od kapitalistycznej. Jesteśmy bowiem przekonani, że może być ona efek­tywna, dynamiczna i może stwarzać przesłanki reali­zacji sprawiedliwości społecznej. Nie będzie to jednak możliwe w ramach niedemokratycznego systemu poli­tycznego. Nie zgadzamy się przy tym zarówno z apo­logetami obecnego systemu, jak też z jego prawicowy­mi krytykami, że w socjalizmie system polityczny mu­si być zawsze niedemokratyczny.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)