CHARAKTERYSTYKA BADANYCH

Badania ankietowe przeprowadzono wśród 92 studentów studiów dziennych IV roku pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Byli to studenci specjalności pedagogi­ka rewalidacyjna i wczesnoszkolna. Zmienna „płeć” nie różnicowała badanej próby (wśród badanych było tylko 6 mężczyzn). Osoby ankietowane to głównie mieszkańcy Szczecina – 35 badanych, oraz małych miast (do 50 tys. mieszkańców) – 33 badanych. Ankietowani byli głównie absolwentami liceów ogólnokształcących (79 osób), reszta to absolwenci techników lub liceów zawodowych (13 osób).Do jakościowych badań w wyniku selekcji opartej na wcześniej przeprowadzo­nej ankiecie zakwalifikowano 11 osób (12% ogółem ankietowanych): 9 studentek i 2 studentów. Ponad połowa (6 osób) było mieszkańcami Szczecina. Pozostałe to miesz­kańcy Stargardu Szczecińskiego (2 osoby), po 1 osobie z Koszalina, Świnoujścia i Gryfina. Większość badanych kończyło liceum ogólnokształcące (10 osób).

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)