BRAK JEDNOZNACZNOŚCI W POLITYCE

Brak jednoznaczności w polityce rządu odzwiercie­dlał przede wszystkim sytuację polityczną kraju, z czę­stymi wahaniami nastrojów społecznych, ze strajkami innymi niepokojami, z osłabieniem dyscypliny spo­łecznej. Brak było także precyzyjnie sformułowanej recepty na wyjście z kryzysu. Każdy tydzień przyno­sił nowe opinie, codziennie rząd był pod presją proble­mów niemożliwych do szybkiego rozwiązania przy istniejących ograniczeniach. Usiłowano na przykład ograniczyć inwestycje; napotkało to jednak opór wie­lu zakładów; wstrzymanie inwestycji — to przecież także mniejszy fundusz płac, a w ślad za tym mniej­sze zatrudnienie.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)