BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA

Przyczyną bezpośrednią jest działalność inwestycyj­na na ogromną skalę w latach 1971—1975, z koniecz­ności kontynuowana w obecnym pięcioleciu. Prawdzi­wy Wielki Skok Inwestycyjny, pierwszy od planu sześcioletniego, najciekawszy i najbardziej brzemienny w skutki fenomen historii gospodarczej kraju w la­tach siedemdziesiątych. Wielki Skok Inwestycyjny mógł być dokonany tylko z pomocą zewnętrzną, bez niej bowiem trzeba by na początku znacznie obniżyć udział spożycia w dochodzie narodowym i nie zwiększać go w następnych la­tach. Wzrost zadłużenia — stwierdza autor — nie był przyczyną, lecz skutkiem polityki dynamicznego rozwoju.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)