BADANIA SONDAŻOWE

Badaniami sondażowymi objęto 50 uczniów gimnazjum: w tym 19 dziewcząt i 31 chłopców – z trzech klas: dwóch pierwszych i jednej drugiej. Posłużono się kwe­stionariuszem ankiety, zawierającej 80 pytań: zamkniętych, półotwartych i otwar­tych, a także filtrujących. Wśród pytań zamkniętych występowały pytania alterna­tywne, dysjunktywne i koniunktywne (M. Łobocki, 2000). Szczególnie cenne okazały się odpowiedzi udzielone na pytania półotwarte i otwarte. Tak skonstruowany i ob­szerny kwestionariusz ankiety dał możliwość zebrania bogatego treściowo materiału badawczego pozwalającego poznać opinie, stanowiska i poglądy młodych ludzi na temat skutków oglądania preferowanych przez nich programów telewizyjnych. W ar­tykule wzięto pod uwagę jedynie określone wątki wyników badań.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)