ASPEKTY HUMANIZACJI PRACY

Nauki techniczne na ogół zajmują się badaniami dotyczącymi zjawisk i ustalają prawidłowości zachodzące w świecie tworów techniki powstałych dzięki produkcyj­nej, technicznej działalności człowieka oraz w toku procesów wywołanych w ramach tej działalności. Określająone także warunki, jakim powinny odpowiadać twory i pro­cesy techniki, aby spełniały stawiane im wymagania. Prawidłowości wykrywane przez nauki techniczne mają charakter praw dodatkowych, w porównaniu do praw przyro­dy i wynikają one ze specyficznych ich cech, gdyż twory techniki są produkowane celowo, a procesy techniki na ogół przebiegają planowo i są zarazem prostsze oraz bardziej jednorodne w porównaniu z okazami występującymi w przyrodzie. Dlatego też nauki techniczne dają w zasadzie podstawę do przewidywania i kierowania zja­wiskami, zgodnie z ustalonym planem .

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)