ANALIZA WSZYSTKICH REZERW

Analiza wszystkich rezerw, jakimi dysponuje na­sza gospodarka, i możliwości ich uruchomienia wska­zują, że można przyjąć założenie wzrostu dostaw to­warów na rynek w ciągu trzech lat (1981—1983) o około 20%. W ramach tego planu należałoby założyć wzrost spożycia mięsa i podrobów na mieszkańca o 5—7 kg. Jednocześnie licząc się z tym, że może się nie uda uru­chomić części rezerw, należałoby przyjąć alternatyw­nie plan wzrostu dostaw towarów o 10—12%. Wariant ten oznaczałby obronę poziomu stopy życiowej, tzn. podniesienie jej do poziomu z 1977 roku. Co należałoby uczynić, by plan ten zrealizować? Mieszczankowski proponuje: zmniejszyć nakłady in­westycyjne o 150 mld zł w 1981 roku, a znaczną część rezerw z tego tytułu skierować na potrzeby rolnictwa, zwiększyć dostawy nawozów dla rolników indywidual­nych, przestawić (gdzie to możliwe) przemysł na pro­dukcję środków konsumpcji, zwiększyć opłacalny eks­port, co dałoby dodatkowe środki na wzrost importu, starać się o dwuletnie moratorium spłaty rat i odsetek od pożyczek udzielonych przez instytucje państwowe.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)